Psykologi

Hva er den mest effektiv behandling av barn og unge med depresjon? Det vet vi ikke, viser en norsk oppsummering av forskning på området. 

Verdens mest kjente smil er ikke så tvetydig som du kanskje har hørt rykter om.