Psykologi

psykologi

Latskap er trolig ingen iboende egenskap. Både latskap og utålmodighet kan «smitte» sosialt. Og forsiktige personer kan få risikovillige råtasser til å moderere seg.  

Forskerne mener ikke at selvskading fører til vold, men at det kan være et symptom på andre problemer.

Det kan henge sammen med helt spesielle evner til å takle livets utfordringer.