Psykiske lidelser

Antidepressive medisiner har alvorlige bivirkninger hos folk som ikke er deprimerte. Bivirkningene kan ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet være forløpere til selvmord.

Katteeiere kan puste lettet ut: Forskere avviser nå enhver kobling mellom å ha katt og utvikle mentale problemer.

Fra NTNU

En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Å lære seg å gruble mindre, har stor effekt for pasienter med depressive symptomer, viser ny forskning

Stor gjennomgang av forskning tyder på at SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte. Men hvorfor opplever da noen at de hjelper?

De som har hatt hjerneslag bør kartlegges for angst og depresjon, mener lege og forsker.