Psykiske lidelser

Fysisk aktivitet kan hjelpe barn til å takle depresjon, ifølge forskning utført ved NTNU.

Når du ikke får psykolog, kan det være hjelp i en erfaren kvinne som lytter.