Psykiske lidelser

Marius Storvik avdekket store, systematiske brudd på menneskerettighetene i norsk psykiatri i sin doktorgradsavhandling. – Systemet som skal ivareta pasientenes rettigheter fungerer ikke, konkluderer han. 

Tilskudd av vitaminene B6, B8 og B12 reduserer symptomer på schizofreni, viser ny forskningsgjennomgang. Vi bør bli flinkere til å sjekke om psykiatriske pasienter lider av vitaminmangel, sier dansk forsker.

Forskere har funnet en genvariant som er mer utbredt blant personer med anoreksi. Funnet kan tyde på at anoreksi ikke bare er en psykisk lidelse.

Ungdom mellom 13 og 19 år som har opplevd mobbing, ensomhet, angst og depresjon har opp til fire ganger høyere risiko for alvorlig selvskading senere i livet, sammenlignet med andre ungdommer.

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Oktober-, november- og desemberbarn får også mest ADHD-legemidler. Hvorfor det er slik, vet ikke forskerne.