Psykiske lidelser

Depresjon som ung øker risikoen for schizofreni, viser ny dansk studie. Spesielt gjelder det menn under 25 år med stoffmisbruk og tidligere tegn på psykose.

Politikerne innser ikke at måten de styrer skolen på kan skade elevene, mener forsker.

psykisk helse

Det er vanskelig å finne en behandling som virker bedre på depresjon enn placebo. Bare det at man gjør ett eller annet, hjelper ofte, viser forskningen.

Under tellekanten:

Da Pål Roland jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ville han forstå mer av det de unge slet med. Derfor begynte han å forske på barn og unge som går gjennom livskriser.

SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte, mener danske forskere. En ledende norsk psykiater er langt fra imponert over forskningen deres.