Psykiske lidelser

Mange sier «du» når de egentlig snakker om seg selv. Det kan hjelpe oss med å bearbeide vanskelige opplevelser. Men det egner seg ikke i terapirommet.

Hva er den mest effektiv behandling av barn og unge med depresjon? Det vet vi ikke, viser en norsk oppsummering av forskning på området. 

Mennesker med depressive følelser hadde like stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som folk med fedme eller høyt kolesterol.

Ett år etter innleggelse ved alderspsykiatrisk avdeling opplevde en tredjedel av pasientene fortsatt depressive plager eller alvorlige tilbakefall av depresjon.

Fysisk aktivitet kan bøte på hovudårsaken til tidleg død blant personar med alvorlege psykiske lidingar. Så kva skal til for at dei faktisk blir meir aktive?