Skribent

Torgeir Øines

Kronikk:Selv om skolenedleggelser fører til økt skyssbehov, er det er ingen entydig sammenheng mellom skolenedleggelser og endring i kostnadene til skoleskyss.
25.9 2003 07:00