Skribent

Siw Ellen Jakobsen

skolestart

De fleste barn opplever overgangen fra skole til barnehage som grei. Men noen seksåringer synes ikke det blir så gøy å begynne på skolen. Det kan vi gjøre noe med, mener forskere. 

Små barn føler smerte i like stor grad som voksne. Men fordi de ikke kan uttrykke hva de føler, får de ofte ikke tilstrekkelig smertelindring, mener forskere. 

små barn og smerte

Barn som er født for tidlig blir utsatt for mye smerte og stress i sine første leveuker. Kroppskontakt med foreldre er god smertelindring, viser forskning. Men norske sykehus har ikke plass til mor og far.

Lufta har for alvor gått ut av oppblåsbare Barbara. Nå selges det svært menneskelignende sex-roboter med kunstig intelligens. – Vi må snakke om dette, mener forsker. 

En tredel av babyene som døde i krybbedød, hadde et unormalt nivå av serotonin i blodet, viser en ny studie.