Skribent

Siw Ellen Jakobsen

Ryggen er robust, og du bør bruke den. Dette korte budskapet får mange ryggpasienter fra legen sin i dag. Men er det nok?

Politistudenter undervises fortsatt i å fakke tyver på gata selv om vinningskriminaliteten har forflyttet seg til internett.

De fleste tiltak fra det offentlige til foreldre som har barn med funksjonsbegrensninger, har fokus på barnet. Foreldrene og deres sorg og belastninger står sjelden i sentrum.

Det har ikke noen betydning for bakterienivået på hendene dine om du vasker deg med varmt eller kaldt vann. 

I noen svenske barnehager kalles barna «hen» og ikke hun og ham. Nå har forskere undersøkt om det gjør barna mer utradisjonelle.