Skribent

Silje Pileberg

Skal vi ha tilgang på god kaffi i framtida, må kaffidrikkarar spørje seg kva kaffien betyr for dei og kva dei er villige til å betale, meiner forskar.

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.

Han er blant Noregs mest ettertrakta valforskarar. Men kva parti som får Bernt Aardal si stemme i haust, kan fort bli bestemt i siste liten.

Saudi-Arabias mest populære kvinne på Twitter støtter kongefamiliens enevelde og ønsker kjønnssegregering i arbeidslivet. Men hva er det som gjør henne så populær?

På to år med blå regjering økte forskjellene mellom fattig og rik i Norge med ti prosent. Jo større sosial ulikhet vi tillater oss, jo større er risikoen for vold, rasisme og ekstremisme, viser ny studie.