Skribent

Silja Björklund Einarsdóttir

Når er det riktig å gi eksperimentell behandling? Og hender det at forskere eksperimentere med seg selv? Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, gjør en virkelighetssjekk av den nye NRK-serien.

Britiske forskere har funnet ut at døgnet blir litt lenger for hvert århundre som går.

Spør en forsker:

Språkene våre er nært beslektet, men likevel forstår ofte ikke våre nærmeste naboer hva vi sier. Hvorfor er det sånn?

nytt funn

I framtiden kan kanskje det bli mulig å ta en blodprøve for å finne ut om du er på vei til å bli dement.

Laksens motvilje mot å svømme langt kan skyldes angst eller redsel.