Skribent

NTB

Andelen barn med antibiotikaresistente tarmbakterier har økt dramatisk, viser en studie fra Uppsala i Sverige.

Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.

Nye funn viser at personer med ADHD har en noe mindre hjerne enn andre. Forskere mener det viser at ADHD er fysisk betinget, ikke bare dårlig oppførsel.

Forskning på kreft hos barn er ikke et prioritert område, konkluderer en rapport som flere overleger har skrevet. De hevder forskningen er både underbemannet og underfinansiert.

Sikkerhetsrådgiver Michael Flynns avgang kan være et symptom på indre rivalisering og svak styring i Trump-regjeringen, mener forsker Svein Melby.