Skribent

Nina Eriksen

Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.

Ungdom i Bydel Grorud trives på skolen, har gode forhold til foreldrene, er fornøyd med nærmiljøet og drikker mindre alkohol enn andre unge i Oslo.

Sykepleiere trives bedre på jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå. – Kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker

De bruker mer tid på lekser, drikker mindre og har tettere forhold til foreldrene enn for seks år siden. Dagens tenåringsforeldre har i grunnen lite å bekymre seg over.

Hele 19 prosent av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd grov vold fra mor. – Viktig å tilrettelegge for problemløsning i familiene, mener forsker.