Skribent

Nils Martin Silvola

Forslag til statsbudsjett

UiO-rektor Svein Stølen forventer vekst når forslag til statsbudsjett legges fram, men utdanningsforsker Bjørn Stensaker tror ikke på særlig vekst i et budsjett som er varslet å bli stramt.  

NIKAB-DEBATTEN

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser ikke forbud som et virkemiddel. Det går fram av UiO-rektorens respons på professor-oppropet.