Skribent

Marie Barse

Lys som endrer farge i løpet av dagen reduserer symptomer på depresjon hos pasienter som er innlagt etter blodpropp i hjernen, ifølge dansk forsker.

Depresjon som ung øker risikoen for schizofreni, viser ny dansk studie. Spesielt gjelder det menn under 25 år med stoffmisbruk og tidligere tegn på psykose.

Du bør ikke gå helt i dvale hvis du har hatt en hjernerystelse. Det kan nemlig gjøre tilstanden verre, mener to hjerneforskere.

psykisk helse

Det er vanskelig å finne en behandling som virker bedre på depresjon enn placebo. Bare det at man gjør ett eller annet, hjelper ofte, viser forskningen.

klima og miljø

Milliardprosjekt for å stanse felling av regnskog i u-land har slått totalt feil på grunn av byråkrati og manglende vilje fra u-landenes side, sier danske forskere. Norge er blant landene som gir mest penger.