Skribent

Marie Barse

Depresjon som ung øker risikoen for schizofreni, viser ny dansk studie. Spesielt gjelder det menn under 25 år med stoffmisbruk og tidligere tegn på psykose.

Du bør ikke gå helt i dvale hvis du har hatt en hjernerystelse. Det kan nemlig gjøre tilstanden verre, mener to hjerneforskere.

psykisk helse

Det er vanskelig å finne en behandling som virker bedre på depresjon enn placebo. Bare det at man gjør ett eller annet, hjelper ofte, viser forskningen.

klima og miljø

Milliardprosjekt for å stanse felling av regnskog i u-land har slått totalt feil på grunn av byråkrati og manglende vilje fra u-landenes side, sier danske forskere. Norge er blant landene som gir mest penger.

Antidepressive medisiner har alvorlige bivirkninger hos folk som ikke er deprimerte. Bivirkningene kan ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet være forløpere til selvmord.