Skribent

Marianne Nordahl

Jo knappere blodgjennomstrømmingen var, dess mer stammet personene, ifølge ny studie.

Vaksinen minsker risikoen med bare 28 prosent hos eldre, ifølge tall fra Sverige.

En ny stor kartlegging viser forskjellene på hva slags prevensjon nordiske kvinner bruker.

Juksdømte Paolo Macchiarini er anmeldt for å ha brukt falskt grunnlag da han søkte om tillatelse til å utføre strupe-transplantasjoner i Russland. En russisk kvinne døde etter operasjonen.

Når barn synger, lærer de språk. Men riktig tempo og toneleie er viktig for at de skal klare å synge med.