Skribent

Mads Moltsen

90 prosent vaksinerte barna sine etter å ha fått rådgivning av en barnelege.

Spør en forsker:

Det finnes mange fortellinger om eldre mennesker som mister livslysten og dør kort tid etter. Er viljens kraft virkelig så sterk?

En dansk studie viser at ekteskapet gjør at menns testosteronnivå faller. Den biologiske årsaken er fortsatt ukjent, men forskere spekulerer på om den ligger i vår evolusjonære historie.

Kreftsykdom har mange årsaker, og nå viser en studie at uflaks kan være den viktigste. Helt tilfeldige feil under celledeling forårsaker nemlig mesteparten av de mutasjonene som fører til kreft. 

Med ganske lite trening kan man endre hjernens kommunikasjonsmønstre og gjøre hukommelsen mer enn dobbelt så effektiv, viser ny studie.