Skribent

Mads Moltsen

Kreftsykdom har mange årsaker, og nå viser en studie at uflaks kan være den viktigste. Helt tilfeldige feil under celledeling forårsaker nemlig mesteparten av de mutasjonene som fører til kreft. 

Med ganske lite trening kan man endre hjernens kommunikasjonsmønstre og gjøre hukommelsen mer enn dobbelt så effektiv, viser ny studie.

Spør en forsker:

Få ting er forbundet med så stor folkelig entusiasme som idrett. Men er det ren underholdning, eller tjener idrett et høyere formål?

Det er store helsegevinster ved å bruke sykkelen til jobben. Men bare om arbeidsplassen din ligger mer enn en kilometer unna.

Donald Trump har flere ganger uttrykt skepsis overfor den etablerte vitenskapen, men hva kan en president egentlig gjøre hvis han har en spesiell forskningspolitisk agenda?