Skribent

Lars Sandved Dalen

Fra NIBIO

Skogens årlige tilvekst er doblet siden 1920-tallet. Nå har Norge en samlet tømmerverdi på over 220 milliarder kroner.

Fra NIBIO

– Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog, vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker.

Fra NIBIO

Det er svært viktig å finne et kadaver så raskt som mulig for å kunne bestemme dødsårsaken. Derfor velger noen å bruke spesialtrenede hunder til å søke etter de døde dyrene. Men hvor godt fungerer det?

Fra NIBIO

De nye Sentinel-satellittene gir Norge flere og bedre bilder av både jord og skog. Dette kan gi økt matproduksjon, bedre utnyttelse av skogressursene og mindre forurensing.

Fra NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker.