Skribent

Kristin Straumsheim Grønli

Norske myndigheter satser på e-helse og standardjournaler. Men ikke all informasjon passer til å bli standardiserte, mener forsker.

Et fire år langt arbeid med løsninger for folk med mild kognitiv svikt skal være testen på om velferdsteknologi blir bedre innenfor rammene til ansvarlig forskning og innovasjon.

Det har vorte svært enkelt og billeg å redigere i arvestoff. Faren for at nokon skal lage genmodifiserte born skaper uro og kan skugge for mogelegheitene, trur fleire forskarar.

For fastlegen er det vanskelegare å oversjå ei e-melding enn ein telefonsamtale eller ein beskjed på gul lapp, rapporterer heimesjukepleiarar.

Open access-utgiveren BioMed Central trakk nylig tilbake 43 artikler etter avsløring av falske vurderinger. Juksingen er blitt mer avansert og organisert enn tidligere.