Skribent

Kristian Sjøgren

Spør en forsker:

En leser vil gjerne vite om verden ville sett veldig annerledes ut hvis det ikke fantes mennesker på jorden. Vi finner svaret hos to forskere.

Ny forskning viser at de sosiale forholdene våre er avgjørende for om vi trår til med en trøstende klem etter en voldsepisode. Og kvinner er flinkere til det enn menn, sier forsker.

Barn husker mer av det de har lært hvis de får opp pulsen etterpå. Det bør lærere ta med i planleggingen, sier danske forskere bak ny studie.

Den nye teknologien kan redde liv ved at kreftbehandlingen raskt blir tilpasset hver enkelt pasient.

Forsker mener resultatene kan brukes til å hjelpe personer med alvorlige lammelser eller til å skape supersoldater.