Skribent

Knut Jul Meland

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Hvert år yter om lag 100 000 pårørende tjenester som det offentlige skulle håndtert. – De fortjener rettigheter de faktisk kan forvente at blir innfridd, mener forsker. 

De samme sensorene som brukes i smarttelefoner, kan også brukes til å overvåke hjertet. De er smalere enn en fyrstikk.

Forsker har kartlagt hva som skaper bekymringer for eldre pleietrengende og hvordan de uttrykker dem.

Pedagogikkprofessor Willy Aagre løfter fram en av 1900-tallets skolepionerer, Anna Sethne, som en ledestjerne på veien ut av det pedagogiske uføret han mener norsk skole befinner seg i.