Skribent

Kirsti Ellefsen

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.

Et stort forskningsprosjekt vil finne ut hvor mye det har å si at hjertepasienter legger om livsstilen etter sykehusinnleggelse.

Men hvorfor er det slik? En stor undersøkelse er nå i ferd med å kartlegge hva som gir økt risiko for demens. 

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid.