Skribent

Karin Totland

Bakgrunn:Hva har nanoteknologi betydd for lagringen av digital informasjon de siste tiårene? Hvorfor er magneter viktige? Og har dette noe som helst å gjøre med kjemi?
Når ting, maskiner og brukere kobles sammen på nye måter, åpner det for nye tjenester og produkter. Når i tillegg alt blir mobilt, blir mulighetene uante.
I mange fattige land kan bondens rett til å forvalte frø i jordbruket være en livsforsikring. For oss alle er denne retten essensiell for å bevare artsmangfoldet i verden.
Hva kan bitte små jorddyr lære oss om naturens tilpasning til klimaendringer? Forskere i Norge og Sør-Afrika samarbeider for å finne svar.
Foresight, eller fremtidstenkning, er på fremmarsj i Norge. Stadig flere aktører bruker metoden på stadig flere problemstillinger.