Skribent

Julia Loge

Utenlandske statsborgere tok nesten 40 prosent av doktorgradene i Norge i 2016. I teknologi stod utlendinger for to av tre doktorgrader.

Til høsten tilbyr medievitenskap ved Universitetet i Oslo et emne om digital-TV, med NRK-hitten Skam som case.

7 av 10 norske virksomheter mener at en doktorgrad er for høyt utdanningsnivå for dem, ifølge ny undersøkelse.

Nesten halvparten av stipendiater og postdoktorer ser for seg at de fortsatt er forsker om ti år, viser en ny undersøkelse. I realiteten vil langt færre få de ettertraktede stillingene.

TrialsTracker skal vise hvor mange medisinske forsøk som aldri blir publisert. – Tallene bommer grovt, er dommen fra de norske verstingene.