Skribent

Ingrid Torp

Europa har fått en ny felles veileder for god forskningsskikk. – Bruk den som en sjekkliste, foreslår professor.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.

En ekspertgruppe vil blant annet opprette en egen nasjonal myndighet som undersøker alle mistanker om uredelig forskning. 

– Det akademiske arbeidsmarkedet er blitt globalt, mener en forsker. Arbeidsbetingelsene er gode i Norge, mener en annen.

– Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen.