Skribent

Ingrid Torp

Selv om en studie blir trukket tilbake på grunn av juks, kan den likevel leve videre gjennom henvisninger i nye artikler.

Nå får universiteter og høgskoler større ansvar for juks og uredelig forskning. Flere er i ferd med å etablere egne redelighetsutvalg på grunn av den nye etikkloven.

Europa har fått en ny felles veileder for god forskningsskikk. – Bruk den som en sjekkliste, foreslår professor.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.

En ekspertgruppe vil blant annet opprette en egen nasjonal myndighet som undersøker alle mistanker om uredelig forskning.