Skribent

Ingrid Spilde

Forskere testet både aper og menneskebarn i fingerspillet.

Årsakene til at flere får lidelsen kan ikke skyldes bare økende alder eller fedme, mener forskerne.

Forskere har klart å klippe istykker virus fra genomet til griser. Dermed kan de ha fjernet en av de største hindringene for å bruke griseorganer i mennesker.

Det er fortsatt mye forskerne ikke skjønner om trær.

En kjempeundersøkelse peker mot at sykdommer som ikke ligner hverandre kan ha samme opphav.