Skribent

Idun Haugan

Fra NTNU

For et par hundreår siden var det i menuetten mannfolk fikk vist fram ferdigheter og styrke. Det gjaldt også for norske og velstående unge menn.

Fra NTNU

Filmen har allerede vakt internasjonal oppsikt med sin sterke historie. Den vil bli like viktig for samisk film og identitet som Veiviseren ble, spår filmforsker.

Fra NTNU

Et nytt system oversetter farger til lyd. 

Fra NTNU

Nordmenns forhold til norsk natur er gjennomgående positivt. Men har du sett norske skrekkfilmer, har du kanskje en annen oppfatning.

Fra NTNU

Trondheimsfjorden blir verdens første teknologiske tumleplass for førerløse fartøy som ferdes under, på og over vannoverflata.