Skribent

Idun Haugan

Fra NTNU

De har levd side om side i uminnelige tider ved nasjonalparken Serengeti i Tanzania. Men sterk befolkningsvekst gjør at rovdyr og folk må leve tettere og tettere innpå hverandre.

Fra NTNU

Den kombinerer ultralyd, bobler og nanopartikler med cellegift. Metoden har kurert kreft hos mus.

Fra NTNU

For et par hundreår siden var det i menuetten mannfolk fikk vist fram ferdigheter og styrke. Det gjaldt også for norske og velstående unge menn.

Fra NTNU

Filmen har allerede vakt internasjonal oppsikt med sin sterke historie. Den vil bli like viktig for samisk film og identitet som Veiviseren ble, spår filmforsker.

Fra NTNU

Et nytt system oversetter farger til lyd.