Skribent

Ida Eriksen

Uten å være bevisste på det, leker soldater når de er i krig, mener filosof. Krig og lek blir i stigende grad filtret sammen, og det kan gi unge soldater et galt bilde av krig, frykter forsker.

Lærere har ikke ressurser til å se stille elever med skjulte talenter, mener forsker, som anbefaler et eget prosjekt for dette. Den ideen møter kritikk fra en ekspert som mener det er «elitært og for de få».

Spør en forsker:

En lærer vil vite om det er greit å la elevene dele håndklær etter kroppsøving. Spørsmålet er om elvene kan smitte hverandre med farlige bakterier.

Barn av eldre mødre trives bedre enn barn av unge mødre. Det er konklusjonen i en ny studie av over 4000 mødre i Danmark.

Kvinner som bare får sønner, lever kortere og har høyere risiko for å bli syke sammenlignet med kvinner som får døtre eller barn av begge kjønn, viser ny forskning.