Skribent

Halvard Dyb

Mange voksne barn som hjelper foreldre sine opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, viser ny forskning. Derfor mener forskere at vi må styrke hjemmetjenesten.

Ungdom som bor best, bruker oftere narkotika enn de som bor trangt i utleieleiligheter. 

Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.

Mangelfull informasjon om hjelpetilbudet til familier med handikappede barn øker risikoen for forskjellsbehandling.

Halvparten av sykepleiere som jobber på sykehjem eller i hjemmetjenesten vurderer å slutte. Høyere lønn, bedre ledere og karrieremuligheter foreslås som tiltak for å holde på dem.