Skribent

Halvard Dyb

Det bygges for få nye boliger i norske distriktskommuner. En ny studie viser flere grep kommunene kan ta for å endre på dette.

Ifølge årets ferske Ungdata-rapport gjør ungdommen mindre lekser, begår flere lovbrudd og skulker oftere enn i fjor. I tillegg er de mindre optimistiske.

Det er en utfordring både for samfunnet og den enkelte, mener forskerne bak ny undersøkelse.

Mange voksne barn som hjelper foreldre sine opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, viser ny forskning. Derfor mener forskere at vi må styrke hjemmetjenesten.

Ungdom som bor best, bruker oftere narkotika enn de som bor trangt i utleieleiligheter.