Skribent

Halvard Dyb

Ifølge årets ferske Ungdata-rapport gjør ungdommen mindre lekser, begår flere lovbrudd og skulker oftere enn i fjor. I tillegg er de mindre optimistiske.

Det er en utfordring både for samfunnet og den enkelte, mener forskerne bak ny undersøkelse.

Mange voksne barn som hjelper foreldre sine opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, viser ny forskning. Derfor mener forskere at vi må styrke hjemmetjenesten.

Ungdom som bor best, bruker oftere narkotika enn de som bor trangt i utleieleiligheter. 

Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.