Skribent

Gudmund Løvø

Forskningsfartøyet Seisma har nylig trålet skjærgården i Møre og Romsdal for å finne skjellsand.

Mikroorganismene er minst 300 millioner år eldre enn det som tidligere har vært akseptert som jordas eldste spor etter livsformer. 

Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. – Plast finnes over alt, sier forsker. 

No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei viser skipsvrak, bratte bakkar, blanke berg og gode fiskeplassar.

De forurensede massene som ligger tildekket av sand i Malmøykalven, er tilfredsstillende isolert fra miljøet rundt. Det viser en ny undersøkelse av det omstridte deponiet i Oslofjorden.