Skribent

Elisabeth Rongved

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

Nordmenn mellom 16 og 29 år synes å ha svakere ferdigheter enn før i den type matematikk de trenger i hverdagen, til tross for skolereformer som har gitt lengre skolegang og nye læreplaner. Hvorfor har dette skjedd?

Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Men hva betyr dette for elevenes leseutvikling?

I leseprøver på skolen ligger jentene foran guttene, i alle aldersgrupper, og i alle land. Men kan prøvene gi feil svar?

Nå skal 6000 førsteklassinger være med i en stor studie som endelig skal gi oss svaret på hvor mye økt lærertetthet har å si.