Skribent

Elisabeth Rongved

Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Men hva betyr dette for elevenes leseutvikling?

I leseprøver på skolen ligger jentene foran guttene, i alle aldersgrupper, og i alle land. Men kan prøvene gi feil svar?

Nå skal 6000 førsteklassinger være med i en stor studie som endelig skal gi oss svaret på hvor mye økt lærertetthet har å si. 

 

I barnehagen lærer barn å fortelle med uttrykk, engasjement og innlevelse. Når barna begynner på skolen, legger lærerne ofte mer vekt på hvordan fortellingen er bygget opp. 

Med litt hjelp kan seksåringer lese tekster på samme måte som voksne litteraturvitere.