Skribent

Bård Amundsen

økonomi

Tar historieskrivere feil om de forteller oss at det var under Arbeiderparti-årene på 1950-tallet at det norske likhetssamfunnet ble skapt?

Bokstaven «Å» feirer hundre år i år. Men hadde det ikke vært for «Håkon» ville knapt noe norske barn ha fått navn med den nordiske bokstaven. 

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.

Episoder med svimmelhet og ørhet som middelaldrende kan være et tidlig forvarsel om demens i alderdommen.