Skribent

Audun Farbrot

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

– Vi kan ikke med grunnlag i forskning si at emosjonell intelligens er en viktig egenskap for ledere og medarbeidere, hevder forsker. 

Terror er væpnet propaganda og er sjelden eller aldri er en trussel mot stater, hevder professor.

Utseendet til servitøren kan avgjøre om du velger sunn eller usunn mat, og det uten at du er klar over det.