Skribent

Anne Lise Stranden

Arendalsuka

Det sa Kristin Halvorsen, direktør i Cicero senter for klimaforskning, i en debatt om klima under Arendalsuka. Hun vil også stressteste bedrifter i oljebransjen for om de takler omstilling til fornybar energi. 

Arendalsuka

Økende resistens gjør at stadig mer antibiotika ikke virker. Men legemiddelindustrien vil ikke forske frem nye former for antibiotika, fordi de ikke tjener nok på det. – Vi må lage en ny finansieringsmodell, mener politikere.

Arendalsuka

Færre doktorgradskandidater enn før ser for seg en forskerkarriere, men professorstaben er rekordgammel.  – Vi må få de beste til å ønske å forske hos oss, ellers vil institusjonene forvitre innenfra, erkjenner NMBU-rektor. – Svartmaling, mente andre.

Arendalsuka

Ulv, innvandring, sykehusnedleggelser og hva som blir den nye oljen, er noen av det forskere og politikere vil debattere i Arendalsuka.

Kreftregisteret har testet ut støy-koding av data fra livmorhals-screeningen som bedre sikring mot at uvedkommende finner folks helseopplysninger.