Skribent

Anne Lise Stranden

Toril Moi om Knausgård:

Professor i litteratur Toril Moi kritiserte både litteraturkritikere og journalister for å misforstå den såkalte virkelighetslitteraturen. Knausgårds Min kamp er også fiksjon, slo hun fast.

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Oktober-, november- og desemberbarn får også mest ADHD-legemidler. Hvorfor det er slik, vet ikke forskerne.

Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

rus på jobb

– Å ta tak i dette handler om omsorg for ansatte, men kan også være spørsmål om trygghet for andre, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.

Tre av fire av oss lever til vi blir over 70. Om vi dør før det, er det som regel av kreft. Eldre dør oftest av hjertesykdom. Men psykiske lidelser og muskelplager utgjør likevel størst helsebyrde for folk flest.