Skribent

Anne Lise Stranden

Jenter som har fått HPV-vaksine, har ikke større risiko for kronisk utmattelsessyndrom (ME) enn jenter som ikke har fått vaksinen. Forekomsten blant barn og unge av ME har økt, men dette gjelder også blant gutter. 

Sjansen for å få napp om du søker jobb faller kraftig fra 40-årsalderen, selv om de har identiske meritter som yngre, viser en svensk studie.

Svangerskapsforgiftning kan være livstruende for både mor og barn. Nå har forskere funnet en genvariant hos fosteret som øker risikoen.

Multiresistente bakterier:

Har du ubeskyttet sex i ferien, risikerer du å bli smittet av gonoré som tåler antibiotika.

antibiotikaresistens

Kreftpasienter risikerer å dø av infeksjoner når motstandsdyktige bakterier brer om seg. Kreftforeningen går nå til kamp mot unødvendig antibiotikabruk.