President Donald Trump på vei ut av Kongressen etter å ha holdt talen.

USA-ekspert: – Den beste talen Trump har holdt

USA-ekspert Svein Melby mener at Donald Trump har holdt sin beste tale til nå. Men det politiske budskapet er det samme: USA kommer først.

1.3 2017 08:20

Ifølge Melby viser talen at Trump står fast på at USA ikke har noe spesielt ansvar for verden. Dette er et markant brudd med USAs tidligere selvforståelse: At det har vært viktig for USA å fremme liberale verdier og demokrati i verden. Trump har en helt annen vurdering, framholder Melby, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Trump bryter her med en lang tradisjon. Han prater mye om at det i mange tiår er brukt ressurser på internasjonale engasjementer, og at dette har gått på bekostning av den amerikanske middelklassen og bygging av infrastruktur. Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser.

Forskeren er ikke enig med dem som tror at Trumps politiske karriere vil bli kort.

– Det er klokt å ta både politikken hans og Trump på alvor. Han kommer til å være en markant skikkelse i amerikanske politikk i flere år framover, sier Svein Melby.

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.