Politikk

politikk og røvere
Podcast:

Når det begynner å gå dårlig i et romantisk forhold, en bedrift, et politisk parti, eller til og med et land, står du overfor tre valg. Skal du stikke av, klage på tingenes tilstand, eller være lojal?

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Forskeren forteller:

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen.