Polarforskning

For over hundre år siden forsket Fridtjof Nansen på havstrømmene og vanntemperaturen utenfor Svalbard. Nå viser nye undersøkelser at mye har forandret seg siden da. 

Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.

Det kan være varmere under isen rundt Sydpolen enn antatt. Forskere frykter at issmeltingen skyter fart.

Kostnadene betydde ingenting for den polske milliardæren som ville etablere seg på verdens mest isolerte øy – den ubebodde norske vulkanøya Bouvetøya i Sørishavet.

Isen på Grønland smelter raskt. Det skyldes store mengder sommerregn, som gjør islaget enda mer sårbart for global oppvarming.