Pedagogiske fag

Fra NTNU

Syriske barn på flukt får ofte ikke opplæring i sitt eget morsmål, arabisk. Men to nye dataspill skal gjøre noe med det.

Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Men hva betyr dette for elevenes leseutvikling?

Forskere har undersøkt hvordan drama kan være et virkemiddel for innvandrere i Norge for å finne tilbake til sin egen identitet.