Pedagogiske fag

Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl.

Det er læreres ansvar å hjelpe barn og unge med utviklingshemming til å bli selvstendige. De må lære strategier allerede på barneskolen, mener forsker.