Pedagogiske fag

Forskere har utviklet et eget skjema som læreren kan bruke når hun vurderer elevene. Det tar ikke mer enn to minutter per elev og gir en pekepinn på hvilke ferdigheter læreren, eleven og foreldrene kan jobbe med. 

Forskeren forteller:

Det er grunn til å tro at mange nordmenn bør justere vurderingen av egne engelskferdigheter.

– Læreren må kunne lede elevene gjennom tekstene, slik at de blir i stand til å lære selv, og ikke avhengige av en lærer som hjelper dem når de står fast, mener forsker.