Pedagogiske fag

Fra NTNU

Gutter er mye dårligere enn jenter til å lese. Forskjellene har vært ganske stabile over 15 år. Ny kunnskap gir håp, om den bare blir brukt.

Elever som får ekstra leseundervisning i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene enn elever som får hjelp i tredje klasse.