Enda flere kreftformer knyttes nå til overvekt enn før. (Illustrasjonsfoto: NakoPhotography/Shutterstock/NTB scanpix.)

Knytter overvekt til åtte nye krefttyper

Fravær av underhudsfett reduserer risikoen for flere vanlige kreftformer i Norge. Det inkluderer kreft i bukspyttkjertelen, eggstokkreft og beinmargskreft.

25.8 2016 13:03

En uavhengig arbeidsgruppe med 21 internasjonale eksperter har gått igjennom mer enn tusen vitenskapelige studier og knytter nå ytterligere åtte krefttyper i ulike organer til overvekt: Kreft i magesekk, lever, galleblære, bukspyttkjertel, eggstokker, skjoldbruskkjertel, hjernehinne og beinmarg.

– Resultatene er viktige fordi de viser en klar sammenheng mellom overvekt og fedme, som øker i Norge, og en rekke kreftformer, sier leder for forskningsavdelingen ved Kreftregisteret, Elisabete Weiderpass, til NTB.

Hun deltok i ekspertgruppa, som også bekreftet tidligere funn, som viser at en sunn kroppsvekt reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft, nyrekreft, spiserørskreft, visse typer kreft i livmoren, samt brystkreft for kvinner som har gjennomgått overgangsalderen.

Norske tall

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra The International Agency for Research on Cancer (IARC) , som er rådgivende organ for Verdens helseorganisasjon (WHO) i kreftspørsmål.

Blant de åtte kreftformene som nå knyttes til overvekt, er det særlig tre som er aktuelle i Norge. Kreft i bukspyttkjertelen rammer mer enn 700 personer hvert år, mens det påvises 400 tilfeller av eggstokkreft og beinmargskreft årlig.

– Denne omfattende evalueringen minner oss nok en gang på hvor viktig en sunn kroppsvekt er for å forebygge kreft, sier Weiderpass.

I tillegg til de klare sammenhengene er det mye som peker i retning av at overvekt øker risikoen for alvorlig prostatakreft og brystkreft hos menn.

Tidlige tegn

Hver tredje norske mann er overvektig, mens én av fire kvinner veier mer enn anbefalt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Andelen overvektige øker både i Norge og globalt.

I studien inngikk også materiale med data om barn, ungdom og unge voksne opp til 25-årsalder. Hensikten var å undersøke om fedme tidlig i livet kan knyttes til kreft i voksen alder. For flere kreftformer, deriblant tarmkreft og leverkreft, ble det påvist en slik sammenheng.

– Helsemyndighetene bør søke å unngå overvekt i befolkningen, sier Weiderpass, som støtter opp om WHOs anbefalinger om at myndighetene bør tilrettelegge for en sunn livsstil allerede fra barndommen av.

Sammensatt

Rapporten «Sykdomsbyrde i Norge» ble lagt fram i mars og konkluderte med at hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår. Weiderpass mener myndighetene må understreke enda sterkere hvor viktig det er å spise sunt og å være fysisk aktiv for å ha en sunn kroppsvekt stabilt livet gjennom:

– Fedme er en sammensatt tilstand, men skyldes primært miljø og ikke arv.

Faktorer som påvirker kosthold og aktivitet er sosioøkonomisk status, bomiljø og tilgang til sunn mat. 

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

Universitetet i Oslo

Appen skal gi helsepersonell rask tilgang på oppdaterte retningslinjer for behandling. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

Saker fra våre eiere

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?