Enda flere kreftformer knyttes nå til overvekt enn før. (Illustrasjonsfoto: NakoPhotography/Shutterstock/NTB scanpix.)

Knytter overvekt til åtte nye krefttyper

Fravær av underhudsfett reduserer risikoen for flere vanlige kreftformer i Norge. Det inkluderer kreft i bukspyttkjertelen, eggstokkreft og beinmargskreft.

25.8 2016 13:03

En uavhengig arbeidsgruppe med 21 internasjonale eksperter har gått igjennom mer enn tusen vitenskapelige studier og knytter nå ytterligere åtte krefttyper i ulike organer til overvekt: Kreft i magesekk, lever, galleblære, bukspyttkjertel, eggstokker, skjoldbruskkjertel, hjernehinne og beinmarg.

– Resultatene er viktige fordi de viser en klar sammenheng mellom overvekt og fedme, som øker i Norge, og en rekke kreftformer, sier leder for forskningsavdelingen ved Kreftregisteret, Elisabete Weiderpass, til NTB.

Hun deltok i ekspertgruppa, som også bekreftet tidligere funn, som viser at en sunn kroppsvekt reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft, nyrekreft, spiserørskreft, visse typer kreft i livmoren, samt brystkreft for kvinner som har gjennomgått overgangsalderen.

Norske tall

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra The International Agency for Research on Cancer (IARC) , som er rådgivende organ for Verdens helseorganisasjon (WHO) i kreftspørsmål.

Blant de åtte kreftformene som nå knyttes til overvekt, er det særlig tre som er aktuelle i Norge. Kreft i bukspyttkjertelen rammer mer enn 700 personer hvert år, mens det påvises 400 tilfeller av eggstokkreft og beinmargskreft årlig.

– Denne omfattende evalueringen minner oss nok en gang på hvor viktig en sunn kroppsvekt er for å forebygge kreft, sier Weiderpass.

I tillegg til de klare sammenhengene er det mye som peker i retning av at overvekt øker risikoen for alvorlig prostatakreft og brystkreft hos menn.

Tidlige tegn

Hver tredje norske mann er overvektig, mens én av fire kvinner veier mer enn anbefalt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Andelen overvektige øker både i Norge og globalt.

I studien inngikk også materiale med data om barn, ungdom og unge voksne opp til 25-årsalder. Hensikten var å undersøke om fedme tidlig i livet kan knyttes til kreft i voksen alder. For flere kreftformer, deriblant tarmkreft og leverkreft, ble det påvist en slik sammenheng.

– Helsemyndighetene bør søke å unngå overvekt i befolkningen, sier Weiderpass, som støtter opp om WHOs anbefalinger om at myndighetene bør tilrettelegge for en sunn livsstil allerede fra barndommen av.

Sammensatt

Rapporten «Sykdomsbyrde i Norge» ble lagt fram i mars og konkluderte med at hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår. Weiderpass mener myndighetene må understreke enda sterkere hvor viktig det er å spise sunt og å være fysisk aktiv for å ha en sunn kroppsvekt stabilt livet gjennom:

– Fedme er en sammensatt tilstand, men skyldes primært miljø og ikke arv.

Faktorer som påvirker kosthold og aktivitet er sosioøkonomisk status, bomiljø og tilgang til sunn mat. 

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Statped

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier forskar. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.