Overvekt

Fra NTNU

Høy vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss mer utsatt for alvorlig blodforgiftning. Det øker også dødeligheten.

overvekt

Mus uten luktesans går ned i vekt hvis de spiser samme mengde fet mat som mus med luktesans – ganske enkelt fordi de forbrenner mer. Dansk forsker mener det samme kan gjelde for mennesker.

En ny studie av mus tyder på dette. Betyr det at vi kan hindre slik arv av overvekt med behandling?

Kanskje har tarmfloraen en del av æren for de gode resultatene på vekta.

Ny forskning viser at vi får mer appetitthemmende hormoner etter et års vektnedgang. – Dette kan motivere mange til å gå varig ned i vekt slik at de unngår diabetes 2, mener forskeren som får Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere.