Organisasjonspsykologi

psykologi

Latskap er trolig ingen iboende egenskap. Både latskap og utålmodighet kan «smitte» sosialt. Og forsiktige personer kan få risikovillige råtasser til å moderere seg.  

Hvordan få ansatte til å gjøre sitt aller beste? Forskere har funnet svar: − La medarbeiderne selv bestemme hvordan oppgavene skal løses.

Om du er ansatt i det offentlige eller det private har ikke så mye å si for sykefraværet ditt. Det handler mer om hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har.

Belastninger på arbeidsplassen har skylden for mye av sykefraværet. Ensformige arbeidsoppgaver er det største problemet, oppgir ansatte. Men jobben har mindre skyld i sykefravær enn de påstår.

Stress kan være sunnere enn å ha en slapp jobb, bare du får bestemme selv. En stressende jobb uten innflytelse, kan derimot øke risikoen for å dø tidlig. – Absolutt tankevekkende, sier norsk professor.