Om forskning.no

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 80 medlemmer.

Noen av leserne våre har allerede kjent henne i åtte år. 

Forskerens favoritt:

De har en lang reise bak seg, både i tid og fra landene der de en gang fløy omkring. Samlingen som sommerfuglene er en del av, ble starten på insektforskning i Norge, forteller Geir Søli.

Hvem skal få de ekstremt verdifulle patentrettighetene til CRISPR – det revolusjonerende verktøyet for gen-redigering? Første dom er falt.

Lars Holden er styreleder i forskning.no.