Abelfondets profil

Bakgrunn:Niels Henrik Abels minnefond ble etablert 1. januar 2002. Hovedformålet med fondet er å legge et økonomisk grunnlag for en internasjonal pris: Abelprisen.
17.3 2005 05:00

Niels Henrik Abels minnefond ble etter vedtak i Stortinget etablert 1. januar 2002. Fondet forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet, og hadde ved opprettelsen en fondskapital på 200 millioner kroner. Den årlige avkastningen blir tildelt Det Norske Videnskaps-Akademi som står ansvarlig for bruk og disponering av midlene.

Hovedformålet med fondet er å legge et økonomisk grunnlag for en internasjonal pris på seks millioner kroner til en eller flere matematikere for fremragende vitenskapelig arbeid.

En annen oppgave er å bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i faget.

Styre og komité

Til dette arbeidet har Det Norske Videnskaps-Akademi opprettet et Abelstyre og en Abelkomité. Styret har ansvaret for å fordele avkastningen av fondet, mens komiteen vurderer de nominerte kandidatene og innstiller prisvinner overfor styret i Det Norske Videnskaps-Akademi.

H.M. Kongen forestår den årlige prisutdelingen, som finner sted i Universitetets Aula i mai. Den første Abelprisen ble utdelt i 2003. Dagen etter den høytidelige overrekkelsen holder prisvinneren sin Abelforelesning på Universitetet i Oslo.

Prisvinneren skal også forelese i en av de andre universitetsbyene. I 2004 var Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim vertskap, mens Universitetet i Bergen tar imot Abelprisvinneren i 2005.

Tiltak mot offentligheten

Ved denne årlige begivenheten blir det også lagt vekt på tiltak rettet mot offentlighet og skole, og det blir fokusert på matematikken som en integrert del av vår intellektuelle kulturelle arv.

Abelfondet støtter de to store konkurransene i matematikk her i landet - Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse og KappAbel.

Den første, oftest bare kalt Abelkonkurransen, er for elever i videregående skole og blir arrangert av Norsk Matematisk Forening. Den andre, KappAbel, er en konkurranse for elever i ungdomsskolen, og blir arrangert som et samarbeid mellom Froland kommune og NTNU, Trondheim.

Holmboes minnepris

For å fremme god undervisning i matematikk er Bernt Michael Holmboes minnepris opprettet. Dette er en pris på 50 000 kroner, som går til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole og videregående skole.

B.M. Holmboe var læreren som oppdaget Abels enestående evner og inspirerte ham til videre studier. Norsk Matematikkråd står for utvelgelsen av vinnerne, og prisen deles første gang ut i 2005.

For å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon arrangerer Norsk Matematisk Forening årlig ett eller to Abelsymposier.

Symposier på høyt nivå

Dette er møter på høyt vitenskapelig nivå innen et utvalgt matematisk fagområde, det være seg ren og anvendt matematikk, statistikk, matematikkhistorie, matematikkdidaktikk, eller møtene kan være tverrfaglige og dermed reflektere samspillet mellom matematikk og andre vitenskapelige disipliner.

Abelfondet støtter også opprettelsen av Ramanujan-prisen som skal gå til unge matematikere fra utviklingsland.

Prisen, som er oppkalt etter den indiske matematikeren Srinivasa Ramanujan, er etablert av Abdus Salman International Centre for Theoretical Physics (ICTP) i Trieste i Italia i samarbeid med International Mathematical Union. Prisen som er på 10 000 amerikanske dollar, deles ut årlig - første gang i 2005.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Norges idrettshøgskole

Nå kan forskere måle hver skiløpers teknikk – også utenfor laboratoriet. Og de finner ut hva som skiller de beste fra de nest beste.

Universitetet i Oslo

Den Norske Opera & Ballett går med store underskudd og er helt avhengig av statsstøtte. For å vise at de fortjener pengene, vil de trekke klassisk musikk ned på jorda.

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nå må institusjonene ta ansvar, ifølge den nye forskningsetikkloven.

Siste fra forskningsmiljøene

Universitetet i Oslo

Den siste geirfuglen døde ut i 1852. Nå har forskere klart å gjenskape denne og flere andre utdødde fuglearter ved hjelpe av ny DNA-teknologi.   

Universitetet i Stavanger

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårørende en viktig rolle.

Universitetet i Bergen

En ny analyse av hvordan lavtrykkene over Golfstrømmen oppstår, viser at Stillehavsfenomenet El Niño kan påvirke hvordan stormbanene beveger seg mot Norskekysten.

Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store cruiseskip skaper en meterhøy bølge langs land – foran skipene.

Spør en forsker:

Hvis du er kvinne, har du kanskje opplevd at menn fester blikket litt lenger sørover enn du trives med. Er du mann, vet du nok at det kan være vanskelig å ta blikket fra en dyp utringning. Men hvorfor er kvinners forparti så magisk?

Torsdag ble Nordens første helseinnovatørskole for forskere lansert i Forskningsparken i Oslo. Her kan yngre helseforskere lære av næringslivet hvordan de kan kommersialisere egen forskning til beste for pasientene og samfunnet. 

Nå skal hjerneforskere fra hele Norge ta opp konkurransen med utenlandske forskere for å utvikle metoder som kan bremse Alzheimers sykdom. – Målet er bedre behandling og næringsutvikling som kan gi arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg i Forskningsparken torsdag.