Abelfondets profil

Bakgrunn:Niels Henrik Abels minnefond ble etablert 1. januar 2002. Hovedformålet med fondet er å legge et økonomisk grunnlag for en internasjonal pris: Abelprisen.
17.3 2005 05:00

Niels Henrik Abels minnefond ble etter vedtak i Stortinget etablert 1. januar 2002. Fondet forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet, og hadde ved opprettelsen en fondskapital på 200 millioner kroner. Den årlige avkastningen blir tildelt Det Norske Videnskaps-Akademi som står ansvarlig for bruk og disponering av midlene.

Hovedformålet med fondet er å legge et økonomisk grunnlag for en internasjonal pris på seks millioner kroner til en eller flere matematikere for fremragende vitenskapelig arbeid.

En annen oppgave er å bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i faget.

Styre og komité

Til dette arbeidet har Det Norske Videnskaps-Akademi opprettet et Abelstyre og en Abelkomité. Styret har ansvaret for å fordele avkastningen av fondet, mens komiteen vurderer de nominerte kandidatene og innstiller prisvinner overfor styret i Det Norske Videnskaps-Akademi.

H.M. Kongen forestår den årlige prisutdelingen, som finner sted i Universitetets Aula i mai. Den første Abelprisen ble utdelt i 2003. Dagen etter den høytidelige overrekkelsen holder prisvinneren sin Abelforelesning på Universitetet i Oslo.

Prisvinneren skal også forelese i en av de andre universitetsbyene. I 2004 var Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim vertskap, mens Universitetet i Bergen tar imot Abelprisvinneren i 2005.

Tiltak mot offentligheten

Ved denne årlige begivenheten blir det også lagt vekt på tiltak rettet mot offentlighet og skole, og det blir fokusert på matematikken som en integrert del av vår intellektuelle kulturelle arv.

Abelfondet støtter de to store konkurransene i matematikk her i landet - Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse og KappAbel.

Den første, oftest bare kalt Abelkonkurransen, er for elever i videregående skole og blir arrangert av Norsk Matematisk Forening. Den andre, KappAbel, er en konkurranse for elever i ungdomsskolen, og blir arrangert som et samarbeid mellom Froland kommune og NTNU, Trondheim.

Holmboes minnepris

For å fremme god undervisning i matematikk er Bernt Michael Holmboes minnepris opprettet. Dette er en pris på 50 000 kroner, som går til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole og videregående skole.

B.M. Holmboe var læreren som oppdaget Abels enestående evner og inspirerte ham til videre studier. Norsk Matematikkråd står for utvelgelsen av vinnerne, og prisen deles første gang ut i 2005.

For å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon arrangerer Norsk Matematisk Forening årlig ett eller to Abelsymposier.

Symposier på høyt nivå

Dette er møter på høyt vitenskapelig nivå innen et utvalgt matematisk fagområde, det være seg ren og anvendt matematikk, statistikk, matematikkhistorie, matematikkdidaktikk, eller møtene kan være tverrfaglige og dermed reflektere samspillet mellom matematikk og andre vitenskapelige disipliner.

Abelfondet støtter også opprettelsen av Ramanujan-prisen som skal gå til unge matematikere fra utviklingsland.

Prisen, som er oppkalt etter den indiske matematikeren Srinivasa Ramanujan, er etablert av Abdus Salman International Centre for Theoretical Physics (ICTP) i Trieste i Italia i samarbeid med International Mathematical Union. Prisen som er på 10 000 amerikanske dollar, deles ut årlig - første gang i 2005.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Norsk senter for bygdeforskning

Bonde er noe av det mest risikofylte du kan være. Her er de største farene. 

NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk

Kapselen skal ta opp giftstoffer i fordøyelseskanalen før stoffene kommer ut i blodet og forårsaker sykdom.

NTNU

Hjertet må jobbe hardere i timene etter et måltid med usunn hurtigmat, spesielt dersom du har type 2-diabetes.

Siste fra forskningsmiljøene

Nord universitet

Andelen pasienter som døde av blodforgiftning gikk ned med over 40 prosent etter at det ble innført relativt enkle tiltak på Sykehuset Levanger.

Universitetet i Stavanger

Kan vi si at Jan er et typisk forbryternavn fordi det er det vanligste navnet på dømte? Lever du lenger hvis du tar en lang utdanning? Hvis du ikke har snøring på statistikk, er det lett å tolke tall feil.

Universitetet i Bergen

Med hjelp av mikrobobler kan pasienter med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen leve dobbelt så lenge.


Trolig må du skylde på helt andre ting enn melkesyre når beina ikke vil løpe intervaller lenger. Melkesyre kan til og med beskytte beina mot å stivne tidligere.

De skulle finne en kur mot kreft. I stedet oppdaget de et stoff som kan ta knekken på resistente bakterier.

Under tellekanten:

Skolestart, matpakker og hverdag trenger ikke bety matstress og dårlig samvittighet for alt du har spist i ferien, ifølge forsker Elisabeth Lind Mellbye.

forskning.no brøt god presseskikk da vi publiserte artikler fra betalende samarbeidspartnere uten å merke dem godt nok, ifølge Pressens Faglige Utvalg (PFU).