Om forskning

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 80 medlemmer.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter forskere ved Universitetet i Oslo med store summer i håp om å finne medisiner mot multiresistente bakterier. 

Torbjørn Røe Isaksen (H) vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur, men humaniorameldingen inneholder ingen store tiltak som utløser friske midler i stort omfang.

Bak den uskyldige betegnelsen wavelets – små bølger – skjuler det seg komplisert matematikk som kan anvendes på en rekke områder. Den franske matematikeren Yves Meyer får Abelprisen 2017.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.