Om forskning

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 80 medlemmer.

ny rapport

Internasjonalt orienterte institutter kommer svært godt ut, mens de regionale ligger på bunnen i en evaluering av de 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge.

Podcast:

Er det arv eller miljø som former hvem vi er som mennesker? For å finne ut det, ser forskerne på tvillinger.

Forskning på kreft hos barn er ikke et prioritert område, konkluderer en rapport som flere overleger har skrevet. De hevder forskningen er både underbemannet og underfinansiert.

Vitenskapelig kvalitet bør prioriteres høyere når Forskningsrådet skal velge ut prosjekter som skal støttes, mener en ekspertgruppe.