Olje og gass

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.

Hvor du sykler, hvor erfaren du er på sykkelen, men også hvor tung du er. Alt har betydning for hvor trygt det er å ha barn som bagasje.

Norge er ikke lykkelig på grunn av oljen, men til tross for den, heter det i ny rapport, som rangerer Norge som verdens lykkeligste land.

En lang og hengslete polymerkjede har i seg potensialet til å sikre norsk velferd. Utfordringen er at polymerer blir fort stresset og oppfører seg som en meitemark.