Olje og gass

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.

Biodrivstoff laget av soya og mais er omstridt. Nå har forskere ved NMBU i Ås utviklet det som kan bli en langt rimeligere måte å lage biodrivstoff til biler på.

Hysa blir mer skadet av oljeforurensning enn torsken, viser ny studie. Dette endrer måten vi vurderer risikoen ved å åpne nye områder for oljeutvinning på. 

På same måte som alkohol kan få eit menneske til å ta heller dårlege val, kan nokre få oljedråpar få korallrevfiskar til å leva farlegare.  

Som rik oljenasjon bør Norge betale for skadene vi har påført andre, mener politisk filosof.