Økonomi

Jo mer ulikhet det er i et land, desto flere rasistiske og sexistiske tilbøyeligheter har folk på toppen av samfunnet, viser ny internasjonal studie. 

Som rik oljenasjon bør Norge betale for skadene vi har påført andre, mener politisk filosof.

Sjansen for å få napp om du søker jobb faller kraftig fra 40-årsalderen, selv om de har identiske meritter som yngre, viser en svensk studie.

Penger og innflytelse har fullstendig undergravd USAs rolle i klimakampen, hevdet Jeffrey Sachs fra scenen under Starmus-festivalen i Trondheim.

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene. Dette bør regnes inn i folks økonomi, foreslår forsker.