Økonomi

Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

Familiens gamle penger gjør ikke bare livet mer materielt behagelig for etterkommerne. Nå viser det seg at besteforeldres formue også påvirker barnebarnas karakterer. 

Før tjente nesten alle amerikanere mer enn foreldrene. Det gjelder bare halvparten nå.

All forskning viser at litt hyggelige, visjonære ledere er bedre enn de resultatorienterte «høye, mørke» lederne som driver streng målstyring. Både for trivselen og lønnsomheten.