Økonomi

politikk og røvere
Podcast:

Når det begynner å gå dårlig i et romantisk forhold, en bedrift, et politisk parti, eller til og med et land, står du ovenfor tre valg. Skal du stikke av, klage på tingenes tilstand, eller være lojal?

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.

Barn i familier med dårlig råd har færre venner og trives dårligere på skolen, viser en fersk studie. 

Norske og tsjekkiske forskere samarbeider for å få flere til å bo på bygda. Derfor arrangerte de kurs for entrepenørskap. – Det handler om å «tvinge» folk til å se nye muligheter, sier forsker.