Nye arter

Gammelt jungelord på Salomonøyene fortalte om kjemperotte som knekker kokosnøtter til frokost. Nå tror forskere de har funnet beistet.

Kan du se hva den ligner?

Kransalger er piggete grønnalger som lever i ferskvann, noen er truet, andre ikke. Nye analyser viser at biologene har tatt feil av antallet arter i Norge.

artikkelserie

I denne serien har vi sett nærmere på hvordan arter får navn, hvorfor de får de navnene de får og – ikke minst – hvordan forskere definerer hva en art er.

All biologisk forskning er i dag basert på at verden kan deles inn i arter – men kanskje er det bedre å tenke i de trekkene ulike arter har til felles, mener danske forskere.