Naturvitenskap

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.

Spørsmålet er grunnleggende for vår forståelse av verdensrommet, og forskere jakter stadig på svaret.

Edderkopper verden over spiser over 400 millioner tonn insekter årlig. Det tilsvarer mengden kjøtt og fisk som blir spist av mennesker. 

Mennesker med depressive følelser hadde like stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som folk med fedme eller høyt kolesterol.

Noen barn får ikke voksentenner. Dette påvirker dem mye i hverdagen, både som voksne og som barn. Nå har forsker sett på ulike behandlingstilbud for denne gruppen.