Naturvitenskap

Humor og forvirring på twitter og avmålt begeistring hjemme i Norge.

Antall kvinner som føder etter at de er fylt 45 år har økt kraftig de siste 25 årene. Det innebærer økt risiko for mor og barn og økte kostnader for samfunnet.

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Danske forskere har fjernet giftstoffene i sennepsplanten. Dermed kan sennepsolje ta over for raps, som dyrkes i stor skala for å hente ut olje.