Naturvitenskap

– Det er fortsatt et uavklart spørsmål hvor ulven vår kommer fra, sier Kjetill Jakobsen. Han har nettopp  studert ulvens arvemateriale. Snart settes det i gang et nytt, stort forskningsprosjekt for å komme til bunns i det kontroversielle spørsmålet.

En kinesisk romstasjon på 8,5 tonn vil i løpet av de kommende månedene styrte mot jorda, men ingen vet hvor den vil krasje.

Målinger fra en Nasa-satellitt er forskernes nye redskap for å overvåke karbondioksid i atmosfæren.