Naturvitenskap

Overalt i Europa utvikler folk nye allergier fordi vi blir påvirket av stadig flere kjemikalier. Forskerne er særlig frustrerte over MI – et veldig allergifremkallende stoff som har erstattet de utskjelte parabenene.

Årsakene til at flere får lidelsen kan ikke skyldes bare økende alder eller fedme, mener forskerne.

En kjempeundersøkelse peker mot at sykdommer som ikke ligner hverandre kan ha samme opphav.

Usedvanlig godt bevarte rester av en 110 millioner år gammel dinosaur har dukket opp i Canada. Det er snakk om en ny art som ifølge forskere vitner om en uhyggelig virkelighet på dinosaurenes tid.

Forskeren forteller:

Geologene bruker blåskjell for å utforske forhistoriens klima.