Naturvitenskap

Musa har vært med oss i mange, mange tusen år, men hva gjorde at den greide seg så bra?

Ulvene kommer nærmere hus etter mørkets frambrudd. Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.

For første gang er slike reaksjoner påvist hos annet enn pattedyr, ifølge forskere fra New Zealand.

Vitensentre – et sted for hodeløs knappetrykking, tråkking og sveiving – eller kunnskap? Nils Petter Hauan har forsket på hvordan skolegrupper kan lære noe.

Tre europeiske forskere får verdens største hjerneforskningspris for å oppdage at belønning og læring er tett forbundet. Det har åpnet for en forståelse av hvorfor man kan bli spillegal eller avhengig av kokain.