Naturvitenskap

Profesjonelle musikere er flinkere til å huske i bilder over lengre tid, sammenlignet med umusikalske mennesker.

Publisert i går, kl. 5.00

Videoen oppsummerer ti år med forskning og utgravninger.

20.12 2014 05:00
Ukas art:

I disse juletider er gran vanlig både innom- og utomhus. Skikken med juletrær kom til Norge fra Tyskland på 1820-tallet, så det er en relativt ny tradisjon.

20.12 2014 05:00

Nesten 269 000 tonn plast flyter i vannmassene på verdenshavene, og gjør stor skade på fisk, fugl og dyr. Enda mer finnes antakelig på havbunnen.

19.12 2014 05:00

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Leveområdene har blitt oppstykket og menneskene flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

18.12 2014 20:02