Naturvitenskap

Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden hadde et utslipp av radioaktivt jod mandag. Utslippet skal være lite, ifølge Statens strålevern.

Et museforsøk ga en klar sammenheng mellom oksygenmangel og forstyrrelser i dannelsen av nye tenner. Men gjelder dette også for mennesketenner?

Forskeren forteller:

At forgiftningen vanligvis rammer storfe, har antakelig sammenheng med at de er nysgjerrige.

Å heade en fotball påvirker i stor grad en fotballspillers hjernefunksjon de neste 24 timene, viser ny forskning.