Naturvitenskap

Fra NTNU

Personer med migrene har økt risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Det skyldes sannsynligvis ikke at blodårefunksjonen utenfor hjernen er svekket.

1,6 millioner gravide kvinner i sentral- og Sør-Amerika kan risikere å bli smittet av zikaviruset. Men beregningene er usikre.

Hvor kommer egentlig tarmbakteriene våre fra?

Torvmosene er nyttige myrvekster. Før brukte vi den til å rense sår og som innlegg i hjemmelagede bleier.

Nå kommer luftas nye skapninger.