Naturvitenskap

Planten spredte seg trolig videre i verden etter at asteroiden ødela for 66 millioner år siden.

Forskeren forteller:

Kongo har vist at det er mulig å stoppe et ebolautbrudd med kunnskap, erfaring og riktig utstyr.

Vampyrflaggermus deler blod med damer utenfor familien. Nå tror forskere de vet hvorfor.

De svenske skogene gror igjen, og det gir mindre blåbær. Men trenger plukkerne å bekymre seg?

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.