Naturvitenskap

Fra SINTEF

Korsryggsmerter er mest utbredt når det gjelder tapt livskvalitet, mens klemulykker utgjør den største risikofaktoren for dødsfall – og gir de største samfunnskostnadene.

Storsalamanderen taper på grøfting, veibygging og når kulturlandskapet gror igjen. Hvis utviklingen fortsetter som nå, vil trolig to tredjedeler av storsalamanderbestanden i Norge være borte om hundre år.

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

Forskerne syntes de skadede plantebladene blødde mistenkelig lenge.

Fire blomsterartar står for halvparten av all nektaren i Storbritannia. Funnet overraskar forskarane.