Naturvern

Australske forskere foreslår en «internasjonal domstol» for å rydde opp i det de kaller et anarki av artsbegreper. – Umulig, urealsitisk og vanskelig, sier norske forskere. De er heller ikke enig i elendighetsbeskrivelsene.

Fra NIBIO

Hvorfor ikke la naturen ta over, la de konkurransedyktige artene få vokse fritt og slutte å kjempe mot naturtilstanden?