Naturvern

Verdens største vingeløse insekt var forsvunnet i 80 år. Nå er det tusenvis av dem.

Verdens botaniske hager har levende eksemplarer, frø eller DNA fra over 100 000 plantearter.

Bare bilder av natur var nok til å redusere vold på avdelingen, ifølge en amerikansk undersøkelse.

Flere turister benytter seg av norsk allemannsrett. Det sliter på naturen. Nå etterlyser forskere løsninger som tar vare på omgivelsene og samtidig ivaretar turistenes ønske om friluftsliv.