Naturvern

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Forskeren forteller:

Et nytt verktøy gjør det mulig å regne ut hva vi bør gjøre hvis det skjer en ny oljeulykke i Oslofjorden.

En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES.