Naturressursforvaltning

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Fra NIBIO

Det er krevende å samle reinsdyr for merking, veiing og vaksinering. Kan løsningen være en kombinasjon av droner og elektroniske øremerker?

Du kan bli mindre stresset og deprimert om du kikker på småfuglene der du bor.