Naturressursforvaltning

Nedfryst i flytende nitrogen kan viktige planter og digitale data overleve i hundrevis av år. 

Fra NIBIO

Det går i gjennomsnitt med 3000 liter vann bare for å produsere maten du spiser hver dag. Nå ser forskere på vanning i India, et land med stadig knappere vannressurser.

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.  

Forskeren forteller:

Vi har alle rett til å ta ein trimtur i skogen eller på fjellet, men allemannsretten har sine grenser, både når det gjeld kor, korleis og når du kan ferdast i naturen.

Forskeren forteller:

Under vannflaten, nede i de dype fjordene våre, finnes det grenser vi ikke kan se. Vi vet at de finnes, men vi kjenner ikke konsekvensene av å krysse dem.