Næringsmiddelteknologi

Norske gründere jakter på et nytt hjelpemiddel i kampen mot antibiotikaresistens. Svaret kan finnes i melk.

Forskeren forteller:

Det er rikelig med CO2 rundt oss. Utfordringen er å få tak i den. Klarer vi det, kan vi bruke den til å øke oljeutvinning på eksisterende felt, istedenfor å lage nye.

Data møter gener i Senter for digitalt liv.

Fra SINTEF

Biologisk plastemballasje med sensorer kan varsle når maten ikke lenger kan spises. Resultatet kan bli mindre matsvinn.

Forskeren forteller:

I stedet for å bruke verdifull landbruksjord for å dyrke mat må vi ta i bruk de mulighetene som vår rike tilgang til biomasse gir, skriver Margareth Øverland.